home mail

Begeleiding en Advisering

PDSA Systeemcirkel

U kunt desgewenst verdere begeleiding en advisering krijgen bij de operationalisatie en implementatie van MMS-Onderwijs.
Deze begeleiding en advisering volgt de fasen DO, STUDY en ACT (als vervolg op de basistraining voor de PLAN fase).

Deze invulling is sterk afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften binnen uw team of organisatie.
Wilt u het team zelf scholen, wilt u een invoeringsproject koppelen aan een verbeterproject, bent u al gewend te werken aan systematische schoolzelfevaluaties en audits, werkt u al met proceseigenaren, enzovoorts.>>> Hieronder kunt u informatie downloaden over het werken met de PDSA Systeemcirkel.

Werken met de PDSA SysteemcirkelWerken met de PDSA Systeemcirkel (106 kB)

Uitgelicht