home mail

Opleiding en Training

Opleiding

Het succesvol werken met het online kwaliteitssysteem MMS-Onderwijs is niet gegarandeerd door alleen de aanschaf ervan.
Scholen verschillen in teamontwikkeling en organisatie-ontwikkeling en hebben verschillende behoeften.
Daarom gaan wij altijd eerst met u een aantal voorwaarden langs en kijken of een voortraject nodig. Zo checken wij samen met u de volgende zaken:  • is de technische infrastructuur in orde? Is er een intranet of portal?
  • is er een groep die het voortouw neemt? (kwaliteitsteam, centraal verbeterteam, managementteam, werkgroep IKZ, enz.)
  • is er een ontwikkelingsplan of kwaliteitsplan met een relatie naar het beleid en (verbeter)doelen van de school of organisatie?
  • wat is de kennis en ervaring met het werken aan kwaliteitszorg binnen de school of organisatie? (opleiding)
  • hoe is het gedrag en handelen met betrekking tot kwaliteitsdenken ontwikkeld? (klant centraal)
  • welke (kwaliteits)instrumenten en/of data moeten in het systeem opgenomen worden?

Trainingen

Voor een overzicht verwijzen wij naar onze XQ Academie. Een combinatie van trainingen en workshops is ook mogelijk. Cursussen die in een voortraject zouden kunnen passen zijn:

Van kwaliteitsdenken naar kwaliteitshandelen
Kwaliteitszorg is meer dan alleen het gebruik van instrumenten en data. Instrumenten zijn een middel om goed samen te werken, data te analyseren, doelen te realiseren, enzovoorts.
Van cruciaal belang is hoe het team samenwerkt, hoe het in staat is om met plezier (en effectief) continu te werken aan kwaliteitsverbetering. Kortom; kwaliteitszorg is mensenwerk dat tot uiting komt in denken en handelen.
Op onze 1-daagse training maken we het team door middel van informatie en simulatie-oefeningen bewust wat integrale kwaliteitszorg betekent in het werken van alledag; in contacten naar elkaar, naar ouders en naar kinderen.

Basistraining Werken met het INK-managementmodel
Het ordeningskader van MMS-Onderwijs is gebaseerd op het INK-managementmodel dat gebaseerd is op het gedachtengoed van Total Quality Management (TQM; in het Nederlands; Integrale Kwaliteitszorg)
Op basis van een INK-scan gaan we in 1 dag samen met een (management)team na wat de organisatie-ontwikkelingsfase is van de school en gaan we aan de hand van een casus (of eigen casus) na hoe we beleid vertalen in praktische planning en monitoring van resultaten. Daarbij staan we ook stil hoe we medewerkers betrekken, stimuleren en inzetten om doelen te realiseren volgens het cyclisch werken met het INK-managementmodel.

Basistraining Werken met MMS-O

PDSA Systeemcirkel

De basistraining "Werken met het IKZ systeem MMS Onderwijs" volgt de stappen van de PDSA Systeemcirkel voor de PLAN fase.
Deze training (voor kwaliteitsteams) maakt onderdeel uit van de aanschaf van MMS-Onderwijs en bestaat uit de volgende onderdelen (4 dagdelen):
- Stap 1A: Systeembeheer: Inrichting van het systeem (organogram, autorisaties en informatieplattegrond)
- Stap 1B: Documentbeheer: computervaardigheden voor het invoeren van documenten en informaatie
- Stap 2A: Processen:Inventarisatie van en leren werken met werkprocessen.
- Stap 2B: Procesbeheer: computervaardigheden voor het opstellen en invoeren van processen.

Wanneer u besloten heeft om ook de module "Managementdashboard" aan te schaffen, dan wordt de training uitgebreid met (2 dagdelen):
- Stap 3A: Managementdashboard:Inventarisatie van kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren die horen bij uw beleid en verbeterprojecten.
- Stap 3B: Managementdashboard 2: Computervaardigheden in het leren gebruiken van managementdashboards.

Uitgelicht