Uitgelicht

Online kwaliteitssysteem MMS-Onderwijs

Folder MMS-Onderwijs

Als het kwaliteitsmanagementsysteem MMS-Onderwijs bij u is geinstalleerd, dan kunt u op elke plek en op elk moment toegang krijgen tot de informatie, documentatie, acties en prestaties van uw groep, afdeling, school of stafbureau.

Bij het inloggen herkent het systeem u als gebruiker, weet het welke lees- en schrijfrechten u heeft en plaatst het een persoonlijk bureaublad met een overzicht van nieuwe informatie, actiepunten en onderwerpen waar u mee bezig bent of waar u actie op moet ondernemen.

Met het online kwaliteitsmanagementsysteem MMS-Onderwijs wordt alle managementinformatie middels internet of intranet centraal geordend en beheerd, vervolgens gekoppeld aan werkprocessen (wie doet wat wanneer met welke informatie en middelen) en gemonitord middels managementdashboards.Meer informatie: info@xqmp.nl

>>> Download hieronder de folder van MMS-Onderwijs

Folder MMS-OnderwijsFolder MMS-Onderwijs (1,01 MB)

De onderdelen van MMS-Onderwijs

icon2 mmso

Informatiemanagement
De basismodule van MMS-O bestaat uit een gebruikersvriendelijk internet-/intranetsysteem voor het vastleggen, beheren, genereren en communiceren van informatie (input) en is daardoor bijna onmisbaar voor de moderne dagelijkse bedrijfsvoering en dus voor het beheer en de borging van kwaliteitszorg.
>>> Meer Informatie...

ring processen

Procesmanagement
Daarnaast bevat het de mogelijkheid deze informatie te koppelen aan processen en proceseigenaren zodat snel duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is binnen een proces en welke informatie en documenten daar bij horen (throughput).
>>> Meer informatie...

Icon4 mmso

Prestatiemanagement
Inmiddels is ook de module Managementdashboard gereed waarmee scholen of een groep van scholen de bedrijfsvoering beter kan beheren en de voortgang en de resultaten (output) van (verbeter)projecten kan volgen en monitoren.
>>> Meer informatie...De meerwaarde van MMS-Onderwijs

Powered by Inception

logo Inception

ManageMentSysteem (MMS) is ontwikkeld door Inception. Inception is partner binnen het XQ Management Programma. MMS-Onderwijs is de versie die samen met XQ Education is ontwikkeld voor het onderwijs.

MMS-Onderwijs is een compleet digitaal kwaliteitssysteem waarmee de hele cyclus van plannen, uitvoeren, borgen en verbeteren uitgevoerd kan worden. Als ordeningskader wordt het INK-managementmodel gebruikt, dat vervolgens verder zelf onderverdeeld kan worden.Voor de eerste inrichting van het systeem wordt de PDSA Systeemcirkel gebruikt.

>>>Zie voor meer achtergrondinformatie de pagina's over INK en PDSA.

Hoofdwebsite

Deze (sub)website maakt deel uit van de website www.xqmp.nl . Klik op de link voor meer informatie.