home mail

Informatiemanagement

logo info mms

De basismodule van MMS-Onderwijs bestaat uit een gebruikersvriendelijk internet-/intranetsysteem voor het vastleggen, beheren, genereren en communiceren van informatie en is daardoor bijna onmisbaar voor de moderne dagelijkse bedrijfsvoering en dus voor het beheer en de borging van kwaliteitszorg.

Op deze pagina ziet u voorbeeldschermen met informatie rondom het thema; de aanname van leerlingen. Het eerste scherm betreft de input; wat is het beleid en de gekozen strategie. Het tweede scherm betreft de throughput; hoe is dit beleid praktisch vertaald in werkafspraken; wie doet wat wanneer met welke informatie en middelen (processen). Het derde scherm laat de output zien; wat heeft het beleid opgeleverd en voldoet het aan de afgesproken norm? Wie deze schermen mag lezen en/of bewerken is afhankelijk van de autorisatie die u iemand geeft. Door de informatie op deze wijze te ordenen en te beheren, ontstaat een transparante organisatie, wordt de communicatie bevorderd en is er een basis voor evaluatie, analyse en verbetermanagement.

>>> Onderaan deze pagina kunt u de schermen downloaden voor een betere leesbaarheid.

scherm aannamebeleid

Hier ziet het scherm "Aannamebeleid" met informatie wat het beleid is bij de aanname van nieuwe leerlingen.
De indeling en ordening van de informatie is gebaseerd op het INK-managementmodel. Deze informatie hoort thuis in het organisatiegebied Beleid en Strategie.

scherm proces aannamebeleid

Hier ziet u het scherm "Aanname van leerlingen" met informatie hoe het beleid wordt uitgevoerd bij de aanname van nieuwe leerlingen. Middels een stroomdiagram wordt duidelijk wat de stappen zijn in dit proces. Door op een stap te klikken gaat rechts een scherm open met informatie over wat er moet gebeuren, wie dit doet en waarmee; een aanmeldingsformulier. Door hier op te klikken gaat het aanmeldingsformulier open.
De indeling en ordening van de informatie is gebaseerd op het INK-managementmodel. Deze informatie hoort thuis in het organisatiegebied Processen.

scherm data aanname

Hier ziet u het scherm "Managementdashboard" met informatie over wat de resultaten zijn van het aannamebeleid.
De data (aantal nieuwe leerlingen) zijn als prestatie-indicator opgenomen bij de kritieke succesfactor "Tevredenheid van ouders". Door op een prestatie-indicator te klikken kan men nadere informatie vinden ter nadere analyse en rapportage.
De indeling en ordening van de informatie is gebaseerd op het INK-managementmodel. Deze informatie hoort thuis in het resultaatgebied Bestuur en Financiers (Opbrengsten en resultaten).

Schermen MMSO InformatiemanagementSchermen MMSO Informatiemanagement (1,72 MB)

Uitgelicht