home mail

Prestatiemanagement

data ring

Met de toegenomen eigen verantwoordelijkheid van bestuur en directies wordt de druk op het afleggen van verantwoording over de inzet van mensen en gelden groter. Inmiddels is gelukkig ook de module Managementdashboard gereed waarmee scholen of een groep van scholen de bedrijfsvoering beter kan beheren en de voortgang en de resultaten (output) van (verbeter)projecten kan volgen en monitoren.

De module Managementdashboard is ook als zelfstandige module leverbaar; ideaal voor besturen en directies die hiermee hun activiteiten en inzet op elkaar kunnen afstemmen en de voortgang van de belangrijkste bedrijfsprocessen en verbeterprojecten kunnen monitoren. De mogelijk bestaat hierbij om data uit andere databases in te (laten)lezen; denk hierbij aan gegevens uit (Cito) leerlingvolgsystemen, administratiesystemen, ziekteverzuimregistraties en dergelijke.

>>> Onderaan deze pagina kunt u de schermen downloaden voor een betere leesbaarheid.

scherm missie

Hier ziet u het scherm met een beschrijving van de missie (waar staan we voor) en visie (in welke richting ontwikkelen we ons) van de school of organisatie omdat dit de basis vormt vooor elke bedrijfsvoering. De missie en visie bevat de waarden en normen van de organisatie en criteria voor keuzes en hoe te handelen.

scherm dashboard

Hier ziet u een scherm uit een Managementdashboard dat de stand van zaken weergeeft in de maand november 2007 (schoolniveau). Het managementdashboard is ingedeeld volgens de resultaatgebieden van het INK-managementmodel. De onderliggende kritieke succesfactoren (KSF) en prestatie-indicatoren (PI's) komen uit het beleid en doelstellingen van de organisatie. Zowel de resultaten als de uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoeken krijgen hier een plaats.Door met de rechtermuisknop te klikken op een prestatie-indicator kan men inzoomen op de achterliggende data, data analyseren en met elkaar vergelijken en dit in grafieken zetten

scherm analyse

Dit scherm geeft een voorbeeld hoe een selectie gemaakt om de onderliggende ontwikkeling in beeld te krijgen.

scherm verbeterplan

In dit scherm kan worden aangegeven wat de (mogelijke) oorzaken zijn en wat de afgesproken verbeteracties zijn.

Schermen PrestatiemanagementSchermen Prestatiemanagement (1,41 MB)

Uitgelicht