home mail
Titelbalk XQ Nieuwsbrief

XQ Nieuwsbrief

Nummer 1; Januari 2007

Van de redactie
De redactie wenst u namens het landelijke XQ Team en namens alle adviseurs van het XQ Netwerk, een voorspoedig en gelukkig 2007 toe.
Met deze XQ Nieuwsbrief bent u als klant of belangstellende weer helemaal op de hoogte van het nieuws op het gebied van kwaliteit en kwaliteitszorg in het onderwijs.
Heeft u zelf nieuws of wilt u anderen laten delen in uw kennis en ervaringen?
Neem contact met ons op voor een bericht of een praktijkverhaal op onze website.

>>>Mail de redactie of neem contact met ons op tijdens de NOT 2007.

XQ Education; een totaalbenadering voor kwaliteitszorg
Heeft u de nieuwe corporate folder van XQ Education al gedownload van de homepage van onze website? U kunt daarin lezen wat onze visie is op kwaliteit en kwaliteitszorg in het onderwijs. Samenhang en samenwerking zijn daarbij de trefwoorden.
De samenhang wordt gevonden binnen het INK-managementmodel als ordeningskader en door het gebruik van de PDSA cirkel als middel om stapsgewijs aan verbeteringen te werken.
De samenwerking wordt gevonden door de samenwerking van iedereen die betrokken is bij het leren van leerlingen en het verbeteren van leerlingresultaten. De leerling zelf inbegrepen! De folder volgt de vier pijlers van de XQ benadering; de leerling, het team, het management en de omgeving.

>>>Download de folder van de website van XQ Education

XQ Education op de NOT 2007
Vier van onze partners hebben dit jaar een stand op de NOT; de CED-groep, Giralis, Centraal Nederland. U kunt daar de corporate folder meenemen, meer informatie krijgen over de XQ benadering en onze (software)programma's, waaronder de nieuwe module over het kwaliteitsmanagementdashboard uit het online kwaliteitsmanagementsysteem MMS Onderwijs. Uiteraard kunt daar ook een afspraak (laten) maken voor een gesprek met een van onze XQ adviseurs om na te gaan hoe wij u kunnen ondersteunen bij het realiseren van uw kwaliteitswensen of kwaliteitsverbeteringsproject.

>>>Meer informatie over de NOT 2007 in onze agenda.

Financiƫle impuls Kwaliteit en Innovatie
Al meer dan 1.000 samenwerkende scholen vroegen een subsidie voor duurzame verbetering van hun onderwijs aan bij het PO Platform Kwaliteit en Innovatie. Voor Leren met experts kunnen besturen nog aanvragen tot 31 januari 2007.

>>>Meer informatie: Bezoek de site van Kennisnet of neem contact op met een van de adviseurs van het XQ Netwerk om u te helpen bij de aanvraag.

Resultaatgerichte Jaarplannen
Wij zoeken scholen die hun opbrengsten willen verbeteren met de resultaatgerichte XQ aanpak voor schoolteams. Voor het begin van het schooljaar 2007 - 2008 stellen we samen met u en uw team(s) de doelen vast en werken die uit op klasniveau. Elke leerkracht en elke leerling krijgt een kwaliteitsmap waarin de vorderingen worden bijgehouden en de resultaten van het werken aan het (kwaliteits)verbetering door leerling of klas. Al werkende trainen we de vaardigheden die hier bijhoren. Desgewenst kan een verbinding gelegd worden met onze digitale programma's zoals het werken met kwaliteitsmanagementdashboarden voor klas, school en bestuursbureau.

>>>Meer informatie bij het XQ Team

Managementdashboard
Voor de nieuwe module uit het kwaliteitsmanagementsysteem 'MMS Onderwijs' bestaat veel belangstelling vanuit directies en bovenschools management. Het betreft een geavanceerd managementdashboard waarmee informatie wordt verzameld en gemonitord op de resultaatgebieden van het INK-managementmodel.
Heeft u overigens de informatie over ons geavanceerde kwaliteitsmanagementsysteem MMS Onderwijs al gelezen en gezien wat hier allemaal mee mogelijk is; alle informatie centraal ordenen en bereikbaar maken, koppelen aan taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, stroomlijnen van werkprocessen (kwaliteitsborging), actief projecten volgen en monitoren, regelen wie welke informatie mag inzien (toegangslevels), dus ook ouders en inspectie, en nog veel meer.

>>>Bekijk de informatie over het managementdashboard en download de folders.

Colofon
De XQ Nieuwsbrief is een uitgave van het XQ Team. Binnen dit samenwerkingsverband hebben de volgende organisaties zich als partner aangesloten: M&O-groep, CED-groep, Giralis, Centraal Nederland, Drielanden, Inception, Klasse en Sirre Managementadvies. Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan uitsluitend via de homepage van de website www.xqmp.nl . Heeft u suggesties voor verbetering? Meldt het de redactie: info@xqmp.nl

blauwe balk

Uitgelicht