home mail

Thema: Leren en Presteren

Als u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan op deze link

logo XQ

XQ Nieuwsbrief

Nummer 2; Februari 2008

Leren en Presteren

In deze XQ Nieuwsbrief staat het thema "Leren en Presteren" centraal. Leren en presteren door de leerling, maar ook door de school of organisatie. Aanleiding is het verschijnen van de rapporten van de commissie Meijering en de presentaties in het land van het Online Kwaliteitssysteem MMS-Onderwijs waarmee samenhang aangebracht kan worden tussen doelen, processen en opbrengsten. In de school en tussen scholen.

Rapport leerlijnen

Verbeteren in plaats van vernieuwen
Kwaliteitszorg in het onderwijs gaat primair over het continu verbeteren van het (leer)proces dat leidt tot betere resultaten. Je moet dan wel weten wat je moet kennen en kunnen; als leerling, maar ook als school en bestuur. Die duidelijkheid is er nu; de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (de commissie Meijerink) heeft op 23 januari haar rapporten uitgebracht met duidelijke standaarden (refentieniveaus) voor taal en rekenen.
Volgens Meijerink gaat het niet om een vernieuwing van het onderwijs maar om een verbetering. Zijn expertgroep heeft nu voor de hele breedte van het onderwijs niveaubeschrijvingen voor taal en rekenen/wiskunde opgesteld.

>>> Meer informatie over deze rapporten op de website www.taalenrekenen.nl.

Corporate folder

Samenwerken voor betere resultaten
Het is nu aan de scholen om te bepalen hoe ze deze standaarden voor goed reken- en taalonderwijs gaan realiseren. De eerste reacties zijn positief; leerkrachten en docenten in elk onderwijstype weten nu precies waar ze naar toe kunnen werken en waar ze op verder kunnen bouwen. Behalve vakkennis is het van belang dat er goede afspraken gemaakt worden hoe er binnen en tussen scholen samengewerkt gaat worden, hoe de resultaten gevolgd en gemonitord gaan worden, hoe er samen met leerlingen gericht aan kwaliteitsverbetering gewerkt gaat worden. Kortom; de referentieniveaus zijn een impuls voor integrale kwaliteitszorg; het realiseren van samenhang en samenwerking op alle niveaus om betere resultaten te realiseren. Het XQ Team staat klaar om u daarbij te ondersteunen.

>>> Download onze folder "Samenhang en Samenwerking" op de homepage van XQ Education: www.xqmp.nl

Prestatietoer 2008

Prestatietoer 2008

Voorlichtingsbijeenkomsten
Scholen en besturen waarderen onze diensten en producten die gericht zijn op het implementeren van integrale kwaliteitszorg. Sinds de oprichting van XQ Education op 1 januari 2006 is het hard gegaan. Inmiddels zijn vele schoolbesturen betrokken middels (vooral meerjarige) kwaliteitsprojecten. Het werken met het online kwaliteitssysteem MMS-Onderwijs staat bovenaan, gevolgd door het werken met verbeterteams (Verbetermanagement) en het online onderzoek naar (o.a.) klanttevredenheid.
Wij willen nu ook de rest van Nederland kennis laten maken met het Online kwaliteitssysteem MMS-Onderwijs. Wij verzorgen daarvoor voorlichtingsbijeenkomsten voor (bovenschoolse)directies. Neem contact op met een van de deelnemende partners of schrijf in op een van regionale bijeenkomsten:

Kalender Maart
- donderdag 13 maart in Assen (09.00 - 12.00 uur)
- donderdag 13 maart in Zwolle (14.00 - 17.00 uur)
- donderdag 27 maart in Hengelo (09.00 - 12.00 uur)
- donderdag 27 maart in Doetinchem (14.00 - 17.00 uur)

>>> Download het programma en schrijf u online in middels het aanmeldingsformulier

Voorlichtingswebsite MMS-Onderwijs
Als het kwaliteitsmanagementsysteem MMS-Onderwijs bij u is geinstalleerd, dan kunt u op elke plek en op elk moment toegang krijgen tot de informatie, documentatie, acties en prestaties van uw groep, afdeling, school of stafbureau.
Bij het inloggen herkent het systeem u als gebruiker, weet het welke lees- en schrijfrechten u heeft en plaatst het een persoonlijk bureaublad met een overzicht van nieuwe informatie, actiepunten en onderwerpen waar u mee bezig bent of waar u actie op moet ondernemen.

>>> Neem eens een kijkje op de nieuwe voorlichtingssite MMS-Onderwijs

Colofon

De XQ Nieuwsbrief is een uitgave van XQ Education. Een landelijk samenwerkingverband met expertise op het terrein van kwaliteitszorg in het onderwijs. Binnen dit landelijke samenwerkingsverband hebben de volgende organisaties zich als partner aangesloten: M&O-groep, CED-groep, Giralis, Centraal Nederland, Drielanden, Inception, Klasse en Sirre Managementadvies.
Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief kan uitsluitend via de homepage van de website www.xqmp.nl . Heeft u suggesties voor verbetering? Meldt het de redactie: info@xqmp.nl

Uitgelicht