home mail

Softwaretrainingen

Training

Hoewel onze software gemakkelijk is te installeren en te gebruiken, vinden veel mensen het prettig om in 1 dag samen met andere collega's getraind te worden en vaardig te worden met de aangeschafte software. Hieronder ziet u wat de mogelijkheden zijn.
Neem contact met ons op wanneer er speciale wensen zijn of wanneer de vaardigheidstraining direct gekoppeld moet worden aan uw project of verbeteringsonderwerp.

balk training systeem
 • Werken met de Systeemmanager (Basistraining):
  Doel: Verkrijgen van kennis en vaardigheden in het leren gebruiken en toepassen van het softwareprogramma.
  Doelgroep: Kwaliteitsteams, Managementteams, kwaliteitscöordinatoren, Bouwcoordinatoren, IB-ers.
  Duur: 2 dagdelen, datum in overleg.
  Locatie: In overleg; minimaal 1 computer per 2 deelnemers
  Code: TXQ-M002
  Inhoud: Achtergrond en toepassingsmogelijkheden, Werken met de Systeemmanager voorbereiden, Oefenen met de Positiebepaling, Oefenen met het Kwaliteitshandboek, gebruik en toepassing van het audit- en verbeterprogramma.
  Werkwijze: Het programma dient werkend op de computers aanwezig te zijn (zie ook Installatiehandleiding). Er wordt individueel gewerkt of in tweetallen na korte instructie en toelichting. Minimaal 8 personen, maximaal 12 personen per groep.
  Materiaal: Iedere cursist ontvangt een trainingsmap.
  Kosten: € 240,- p.p.
balk training verbeter
 • Werken met de Verbetermanager (Basistraining 1):
  Doel: Verkrijgen van kennis en vaardigheden in het leren gebruiken en toepassen van het softwareprogramma voor cursisten die de training Werken met de PDSA Verbetercirkel gevolgd hebben.
  Doelgroep: Verbeterteams, Kwaliteitsteams, Managementteams, kwaliteitscoordinatoren.
  Duur: 2 dagdelen, datum in overleg.
  Locatie: In overleg; minimaal 1 computer per 2 deelnemers
  Code: TXQ-M006
  Inhoud: Achtergrond en toepassingsmogelijkheden, Werken met de Verbetermanager voorbereiden, Werken met de (formats van) de PDSA Verbetercirkel, Oefenen met de instrumenten binnen het programma.
  Werkwijze: Het programma dient werkend op de computers aanwezig te zijn. Er wordt individueel gewerkt of in tweetallen na korte instructie en toelichting. Minimaal 8 personen, maximaal 12 personen per groep.
  Materiaal: Iedere cursist ontvangt een trainingsmap.
  Kosten: € 240,- p.p.
 • Werken met de Verbetermanager (Basistraining 2):
  Doel: Verkrijgen van kennis en vaardigheden in het leren gebruiken en toepassen van het softwareprogramma in combinatie met het leren werken met de PDSA Verbetercirkel.
  Doelgroep: Verbeterteams, Kwaliteitsteams, Managementteams, kwaliteitscoordinatoren.
  Duur: 4 dagdelen, datums in overleg.
  Locatie: In overleg; minimaal 1 computer per 2 deelnemers
  Code: TXQ-M009
  Inhoud: Achtergrond en toepassingsmogelijkheden, Werken met de Verbetermanager voorbereiden, Stapsgewijs werken met de PDSA Verbetercirkel, Oefenen met de instrumenten binnen het programma.
  Werkwijze: Het programma dient werkend op de computers aanwezig te zijn. Er wordt individueel gewerkt of in tweetallen na korte instructie en toelichting. Minimaal 8 personen, maximaal 12 personen per groep.
  Materiaal: Iedere cursist ontvangt een trainingsmap.
  Kosten: € 380,- p.p.