home mail

Behoeftenonderzoek

Behoeftenonderzoek brengt in beeld wat de wensen zijn van personeel, ouders of leerlingen. Inzicht in deze behoeften helpt u bij het maken van de juiste keuzes wanneer u nieuwe plannen en voorzieningen aan het ontwikkelen bent.

Enkele actuele voorbeelden van vragen die met behoeftenonderzoek beantwoord worden:

  • Is er behoefte aan een buitenschoolse opvang waarbij de identiteit van onze school nadrukkelijker zichtbaar is?
  • Welke voorzieningen moeten in een brede school aangeboden worden?
  • Welke ondersteuning in wenselijk aan voortijdig schoolverlaters in het kader van de kwalificatieplicht?

Wanneer u werkt aan het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen binnen uw school, kan het moeilijk zijn om in te schatten hoe groot de daadwerkelijke behoefte zal zijn aan een bepaalde voorziening. Terwijl u wilt voorkomen dat een investering voor niets blijkt te zijn. In zo’n geval kan een behoeftenonderzoek u belangrijke informatie geven over de behoeften die potentiële gebruikers of klanten hebben. Daardoor kunt u zorgvuldig een besluit nemen en bovendien vaststellen hoe de nieuwe voorziening precies ingericht moet worden.

Regelmatig wordt een behoeftenonderzoek gekoppeld aan een haalbaarheidsstudie. Naast het onderzoek naar de behoeften, wordt dan ook de haalbaarheid onderzocht ten aanzien van wettelijke, financiële, bestuurlijke, personele en organisatorische aspecten. Met een combinatie van onderzoek naar behoeften én haalbaarheid kunt u weloverwogen besluiten nemen en komt u niet voor verrassingen achteraf te staan.

Uitgelicht