home mail

Evaluatie-onderzoek

Met evaluatie-onderzoek kunt u een belangrijke stap zetten in het verbeteren van uw onderwijs en organisatie. Door de resultaten te gebruiken in de PDSA-cirkel van uw activiteiten, kunt u stapsgewijs verbeteringen doorvoeren.

Enkele voorbeelden van vragen die met behulp van evaluatie-onderzoek worden beantwoord zijn:

  • Hoe waarderen de cursisten de opleiding die zij gevolgd hebben?
  • Welke onderdelen uit het schoolplan zijn wel of niet goed uit de verf gekomen?

Bij evaluatie-onderzoek wordt achteraf onderzoek gedaan naar de opbrengsten van een project, beleid of proces. Evaluatie-onderzoek wordt vaak uitgevoerd ter verantwoording aan de financiers of het bestuur. Maar ook omdat scholen zelf willen leren van hun ervaringen en een evaluatie zien als vast onderdeel van de kwaliteitscyclus. In dat geval levert een evaluatie-onderzoek handvatten op voor de verdere verbetering van uw school.

Bij een evaluatie-onderzoek zal altijd zorgvuldig worden bekeken welke doelen en opbrengsten vooraf beoogd waren. En of deze opbrengsten wel of niet behaald zijn. Daarnaast kunnen ook positieve of negatieve neveneffecten in beeld worden gebracht. Een evaluatie-onderzoek zal altijd op maat gemaakt worden, want geen enkele school is identiek. Zodoende kan rekening worden gehouden met de specifieke situatie, partners en randvoorwaarden waarbinnen een project is uitgevoerd.

Uitgelicht