Uitgelicht

Onderzoek & monitoring

Met onderzoek en monitoring kunt u de prestaties van uw onderwijs en uw organisatie onderzoeken, analyseren en verbeteren. Daarbij staat bruikbaar resultaat voorop, zodat u de juiste handvatten krijgt aangereikt om verbeteringen door te voeren.

Voorbeelden van vragen die met behulp van onderzoek of monitoring worden beantwoord, zijn:

  • Wat vinden de leerkrachten van het personeelsbeleid?
  • Wat vinden de ouders van onze school?
  • Hoe scoren de verschillende scholen binnen mijn bestuur wat betreft onderwijsprestaties?

Onderzoek
Onderzoeken naar resultaten, ervaringen, meningen en idee├źn vormen vaak de basis voor het nemen van een besluit, het bepalen van een nieuwe richting als school of als nulmeting van een project. Wij verzorgen verschillende soorten van onderzoek. Zo kunnen wij onderzoek doen naar bijvoorbeeld het effect van een nieuwe leesmethode of het imago van uw school. Maar ook meningen kunnen snel gepeild worden om bijvoorbeeld na te gaan of er draagvlak is voor een belangrijk besluit. Afhankelijk van de techniek die u daarbij kiest, kunnen wij de eerste resultaten zelfs al binnen enkele dagen presenteren.

Monitoring
Wanneer u de resultaten van een bepaald proces langdurig wenst te volgen (bijvoorbeeld bij onderwijsvernieuwing), kan een monitor u een goede houvast bieden. Voor bestuurders is het belangrijk om te weten of de ingezette vernieuwing effect sorteert of dat bijsturing noodzakelijk is. Voor uitvoerders is het juist erg stimulerend om resultaat te zien van alle inspanningen. Anders dan bij onderzoek, is bij monitoring altijd sprake van herhaald onderzoek en worden de resultaten expliciet gekoppeld aan de kwaliteitszorg van uw school of instelling. Op die manier krijgt u de beschikking over een monitor die niet alleen antwoord geeft op de directe resultaten van bepaalde inspanningen, maar krijgt u ook inzicht in zaken die u dient te borgen of te verbeteren op uw school.

Bruikbaar resultaat
Of u nu eenmalig een quickscan laat uitvoeren of een meerjarige monitor inricht, in alle gevallen is het belangrijk dat u de juiste keuzes maakt om bruikbare resultaten te krijgen. De exacte werkwijze is dan ook afhankelijk van het soort onderzoek dat nodig is om uw vraag te beantwoorden. Wij helpen u graag bij het bepalen van de juiste werkwijze en/of het uitvoeren van uw onderzoek of monitor.