home mail

Imago-onderzoek

Met imago-onderzoek brengt wordt helder welke beelden ouders, buurtbewoners en partners van u hebben. Dat kan u waardevolle informatie opleveren waarmee u het imago van uw school kunt gaan verbeteren.

Twee voorbeelden van vragen die met behulp van imago-onderzoek beantwoord kunnen worden:

  • Hoe komt het dat mijn leerlingenaantal terugloopt, terwijl er nog altijd evenveel kinderen zijn in de wijk?
  • Waarom is het zo moeilijk om succesvolle activiteiten op te zetten in onze wijk of ons dorp?

Een imago-onderzoek kan u dan inzicht geven in de manier waarop ouders en omwonenden uw school ervaren. En waarom ouders van toekomstige leerlingen wel of niet voor uw school kiezen. Zo kunt u verklaren waarom dingen soms niet zo lopen als u wenst en kunt u aan de slag gaan met imagoverandering. Daarbij is imagoverandering is een kwestie van een lange adem: u heeft te maken met beeldvorming en een verandering daarin teweeg brengen zal betekenen dat u veel aandacht moet besteden aan zowel uw interne als externe presentatie en prestatie.

Uitgelicht