home mail

Kwaliteitsinstrument

Een eigen kwaliteitsinstrument op maat gemaakt voor uw scholen is nauwelijks duurder dan een standaard kwaliteitsinstrument. Deze instrumenten moeten vaak nog handmatig worden verstuurd, verwerkt, geanalyseerd en opgemaakt. Veel tijd en energie dus. Ook sluiten de vragen niet altijd aan bij de vragen die de school of scholen aan hun klanten willen stellen.

Vragen die hier vaak over kwaliteitsinstrumenten gesteld worden zijn:

  • Ik gebruik al enquêtes, maar is er ook een totale oplossing voor kwaliteitszorg op mijn school?
  • Binnen mijn bestuur worden verschillende instrumenten gebruikt, hoe kan ik die eenvoudig vergelijken om toch gezamenlijk een visie te ontwikkelen?

Een kwaliteitsinstrument op maat is vaak ook een oplossing voor besturen die te maken hebben met scholen die diverse instrumenten gebruiken. Op zich is daar niets op tegen, maar het maakt het gezamenlijk beleid maken lastig en omslachtig.

Bij het bouwen van een kwaliteitsinstrument, worden eerst de vragenlijsten geïnventariseerd die scholen zelf al gebruiken. Welke vragen wilt u behouden? Welke vragen gelden voor alle scholen? Welke vragen mist men? Daarna zal een instrument op maat gemaakt worden. Ook in deze fase is het mogelijk nog wijzigingen door te brengen.

Door deze opzet wordt het ook mogelijk om bij de analyse en rapportage kruisverbanden te leggen tussen verschillende doelgroepen, trendanalyses te maken en bij regelmatig gebruik is ook benchmarking mogelijk.

Uitgelicht