home mail

Quickscan

Met een quickscan kunt u snel de mening of ervaring peilen bij uw achterban. Zo kunt u in korte tijd grote groepen bereiken en inspraak geven.

Enkele voorbeelden van vragen waar een quickscan antwoord op kan geven:

  • Wat vindt mijn achterban van dit voorstel?
  • Wat zijn de eerste ervaringen met de buitenschoolse opvang?

Er zijn situaties waarin u graag enkele vragen wil voorleggen aan uw achterban, personeel of ouders. Terwijl u niet in de gelegenheid bent om deze groep in korte tijd (persoonlijk) te spreken. In dat geval is het uitvoeren van een quickscan een oplossing om deze groep wél te bereiken.

Met behulp van een beperkt aantal vragen wordt in korte tijd de gehele doelgroep benaderd en krijgt u antwoord op de meest dringende vragen. Zo kunt u snel weer verder met besluitvorming of onderhandelingen die u voert, waarbij u uw beslissing of standpunt kunt onderbouwen met feiten en cijfers.

Gratis quickscan van uw school

Wat zijn de sterke en minder sterke onderdelen van uw school?
Vul hieronder zonder verplichting de Quickscan INK in voor een snelle eerste analyse:

Quickscan INK

Uitgelicht